Mates Rates for 11 - 18 Year Olds

11- 18 oed?

PRISIAU MÊTS Y MWLDAN - TOCYNNAU £3 I FYNYCHWYR 11-18 OED

 

Rydym wedi cadw 8 tocyn ar gyfer nifer o’n perfformiadau byw yn y Mwldan i unigolion sy’n 11 i 18 oed ac sy’n archebu’r tocynnau eu hunain. Edrychwch am y logo yn y rhaglen ac ar ein gwefan am y digwyddiadau hyn.

 

  •  Mae tocynnau ar gael o Swyddfa Docynnau’r Mwldan – ffoniwch 01239 621100 neu galwch heibio i’n gweld (nid yw’r tocynnau ar gael i archebu ar lein).
  •  Mwyafrif o un tocyn y pen
  •  Cadwn yr hawl i ofyn am ddull adnabod i brofi’ch oed.
  •  Caiff tocynnau eu dyrannu yn ôl disgresiwn y Swyddfa Docynnau.
  •  Ni chewch ad-daliad.
  •  Nid yw’r cynnig yn cynnwys dangoisiadau sinema, Darllediadau Byw a chynnwys amgen.

 

Cysylltwch a’r swyddfa docynnau i archebu: 01239 621200

M