Gwaith Teithio a Gynhyrchu

Am flynyddoedd bu’r Mwldan yn difyrru cynulleidfaoedd yn Aberteifi a Gorllewin Cymru gyda’i rhaglen o gerddoriaeth a pherfformiadau o bob cwr o’r byd. Ond a oeddech yn gwybod bod ‘na lefel arall o weithgaredd y mae’r Mwldan yn ymwneud â hi y tu allan i Aberteifi sy’n rhoi’r canolfan – a’n tref – ar y map?

Yn 2005, cafodd y Mwldan ei nodi fel Canolfan Rhanbarthol y Celfyddydau Perfformio strategol gan Gyngor Celfyddydau Cymru o dan gynllun y Celfyddydau y Tu Allan i Gaerdydd (AOC), gyda chylch gwaith ychwanegol i greu a theithio cynyrchiadau, gan adeiladu ar ei arbenigedd mewn cerddoriaeth byd a thraddodiadol, drama a theatr gerdd. Mae’r Mwldan yn cychwyn ac yn creu rhwng 4-6 cynhyrchiad proffesiynol a phrosiectau teithiol pob blwyddyn, gan arbenigo’n bennaf mewn drama (trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg), cerddoriaeth byd a cherddoriaeth draddodiadol. Mae’r prosiectau hyn yn teithio o gwmpas Cymru gyfan, i leoliadau eraill ym Mhrydain, ac i wyliau yn y DU a thramor.

Anelwn at gyrraedd y safonau uchaf o ansawdd ac ymdrech artistig, gan annog cydweithrediad a chyfnewid artistig, ymwneud â thrafodaethau creadigol gydag artistiaid a chwmnïau er mwyn cyrraedd nodau ac amcanion cyffredin, a meithrin partneriaethau gweithio effeithiol i gael y gorau o botensial artistig artistiaid a chwmnïau. Rydym yn hynod o frwd am yr hyn a wnawn. Byddwn ond yn dethol y prosiectau o’r ansawdd gorau, a chanddynt werthoedd cynhyrchu uchel, cyfanrwydd ac x-factor creadigol arbennig bydd yn eu gwneud mor apelgar i’r canolfannau rydym yn cydweithio â nhw yn ogystal ag i’r cynulleidfaoedd sy’n archebu’r tocynnau.

Oes gennych brosiect rydych yn meddwl bydd o ddiddordeb i ni? Neu oes gennych ddiddordeb mewn trefnu un o’n cynyrchiadau teithiol ddod i’ch canolfan? E-bostiwch Dilwyn@mwldan.co.uk

Cynhyrchiadau Diwethar

G