Oriau Agor

Bydd Theatr Mwldan ar agor trwy gydol gwyliau’r gaeaf rhwng 10yb – 8yh, gan eithrio:                 


Noswyl Nadolig: 10yb - 7:30yh (Swyddfa Docynnau’n cau am 5.15yp)
Dydd Nadolig a Gŵyl San Steffan: Ar gau      
27 - 30 Rhagfyr: 10yb – Performiad olaf
Nos Galan: 10yb - 8:00yh (Swyddfa Docynnau’n cau am 6.00yh)
Dydd Calan: 11.30yb – Performiad olaf

Hoffwn ddiolch i’n holl gwsmeriaid am eu cefnogaeth barhaol dros y flwyddyn ddiwethaf, a dymunwn Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda a Heddychlon i chi gyd.          

 

Oriau agor adeilad y Mwldan a'r Swyddfa Docynnau drwy'r blwyddyn:

 
Yn Ystod Tymor yr Ysgol:
 
Dydd Llun 5 yp - perfformiad olaf
Dydd Mawrth - Dydd Sadwrn 10yb - perfformiad olaf
Dydd Sul 12yp - perfformiad olaf
 
 
Gwyliau'r Ysgol:
 
Dydd Llun - Dydd Sadwrn 10yb - perfformiad olaf
Dydd Sul 12yp - perfformiad olaf

      

Cafe Mwldan 

Rydym yn edrych ar hyn o bryd am bartneriaid addas i helpu datblygu ein cynnig arlwyo yn y Mwldan. Termau'n agored i drafodaeth. Diddordeb? Cysylltwch â: ryan@mwldan.co.uk

 

Oriau Agor y Canolfan Buness

Mae'r Canolfan Busnes ar agor o 9yb - 5yh Dydd Llun i Dydd Gwener. Gall oriau swyddfa y cwmnïau preswyl amrywio. 

O