Gwybodaeth Tocynnau

Cynllunio eich Ymweliad

P’un ai os ydych yn ymweld â ni am y tro cyntaf neu yn un o’n hymwelwyr rheolaidd, rydym am wneud eich ymweliad yma mor bleserus â phosibl. Isod ac ar y dde mae ‘na ddolenni i wybodaeth ddefnyddiol i’ch helpu i gynllunio eich ymweliad.


           
Wedi archebu eich tocynnau?
        
Yn gyntaf, gwiriwch eich tocynnau’n ofalus (dyddiau, amserau a digwyddiadau), a rhowch wybod i’r swyddfa docynnau os oes unrhyw beth o’i le. Cliciwch ar y linc ar yr ochr dde i weld ein telerau ac amodau cyflawn.


Amserau Cychwyn


Bydd ein ffilmiau yn cychwyn ar yr amser caiff ei hysbysebu yn y rhaglen (bydd yr hysbysluniau yn rhedeg am hyd at 20 munud cyn yr amser cychwyn caiff ei hysbysebu).                              

Os bydd unrhyw newidiadau i’r digwyddiad rydych wedi archebu tocynnau ar ei gyfer, yna byddwn yn ceisio cysylltu â chi gan ddefnyddio’r rhif wnaethoch ei rhoi i ni ar adeg archebu’r tocynnau.                                                       
 

Archebwch docynnau o flaen llaw


Os nad ydych wedi cadw eich tocynnau o flaen llaw cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau i wirio argaeledd cyn i chi ddechrau ar eich siwrnai. O dro i dro bydd manylion yn newid neu bydd sioe yn gwerthu pob tocyn, a ni hoffwn siomi unrhyw un.


Caniatewch ddigon o amser!
Nid oes unrhyw un yn hoffi ciwio. Gall ein Swyddfa Docynnau fod yn le prysur iawn yn y cyfnod cyn i ffilm gychwyn. Rydym yn argymell eich bod yn archebu tocynnau o flaen llaw neu yn cyrraedd digon cynnar i osgoi aros mewn ciw.

G