Gweithio Gyda Ni

Ar hyn o bryd mae gennym swyddi gwag ar gyfer:
 
Rheolwr Adeiladau (28 awr yr wythnos)
 
 
Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 5pm ar 1 Mawrth 2019
Cyfweliadau: wythnos yn dechrau 11 Mawrth 2019
 
Anfonwch eich CV ymlaen llaw ynghyd â llythyr eglurhaol sy'n esbonio pam fod gennych ddiddordeb mewn gwneud cais am y swydd gyda’r Theatr Mwldan i dilwyn@mwldan.co.uk

 

 

G