Gweithio Gyda Ni

Ar hyn o bryd mae gennym swyddi gwag ar gyfer:


Gwasanaethydd Swyddfa Docynnau (Achlysurol)

Rydym ar hyn o bryd yn edrych am aelod staff achlysurol i’n helpu gyda dyletswyddau Blaen t ŷ. Bydd y swydd yn cynnwys gweithio ar y penwythnos a dros wyliau’r haf.

Cliciwch i lawr lwytho gwybodaeth bellach

Y dyddiad cau yw Dydd Llun 14 Mai @ 12pm, gyda chyfweliadau i’w cynnal ar ddydd Mawrth 15 a  ddydd Mercher 16 Mai.


Anfonwch eich CV ynghyd â llythyr esboniadol yn egluro pam fod gennych ddiddordeb mewn gwneud cais am y swydd yn y Mwldan I victoria@mwldan.co.uk

 

 

 

 

 

G