Gweithio Gyda Ni

Mae Theatr Mwldan yn recriwtio Cydlynydd Teithiau ac Artistiaid i reoli holllogisteg, datblygu, paratoi a chyflwyno gwaith teithiol y Mwldan.


Cliciwch i lawr lwytho gwybodaeth bellach


Y dyddiad cau yw Dydd Mercher 25 Mawrth, gyda chyfweliadau i’w cynnal ar ddydd Gwener 27 Mawrth.


Anfonwch eich CV ynghyd â llythyr esboniadol yn egluro pam fod gennych ddiddordeb mewn gwneud cais am y swydd yn y Mwldan I victoria@mwldan.co.uk

 

Swydd llawn amser


Cyflog-  £19,185 to £20,000 yn dibynnu ar brofiad


 

Os hoffech ymuno â’n cynllun gwirfoddoli, cliciwch yma am wybodaeth.

 

Full-time post

 

G