Mappa Mundi: Still Life

  

The spirits of the dead who stood

In life before thee are again

In death around thee—and their will

Shall overshadow…

 

Dychwela Mappa Mundi gyda siwrnai i fyd y goruwchnaturiol, gan gyflwyno noson o dyndra a dychryn i oeri’r esgyrn, carlamu’r galon a pheri noson ddigwsg.
Caiff yr obsesiwn Fictoraidd gyda marwolaeth a gwyddoniaeth ei archwilio mewn ffordd newydd gyda chrynodeb o straeon erchyll, wedi eu hysbrydoli gan ysgrifenwyr mawr yr oes Edgar Allen Poe a M.R. James. Wedi eu dylunio i frawychu, i ddiesmwytho ac i ddychryn! 


Yn addas ar gyfer gynulleidfa 12 oed +

 

AR DAITH MEDI - HYDREF 2015

25 & 26  Theatr Mwldan, CARDIGAN

29 & 30 RWCMD, CARDIFF  

2 & 3  Newbridge Memo, NEWBRIDGE

6 & 7  Borough Theatre, ABERGAVENNY

9 & 10 The Hafren, NEWTOWN

16 & 17 Taliesin, SWANSEA

20 & 21 Aberystwyth Arts Centre, ABERYSTWYTH

22 & 23 Theatr Brycheiniog, BRECON

 

Browse more shows tagged with: