CATRIN FINCH & CIMARRON

Cyd-Gynhyrchiad Astar | Theatr Mwldan | Galeri | Theatr Brycheiniog

 

Ar Daith: 27 Chwefror – 19 Mawrth 2009

 

Dyma i chi brosiect cerddorol rhyngwladol rhyfeddol a chyffrous o’r proffil uchaf sy’n troi o gwmpas y delyn, ac sy’n cyfuno dawn anferthol Catrin Finch, sy’n hanu o Gymru, a Cimarron, y band bywiog o Golumbia. Mae Catrin Finch yn un o delynoresau blaenaf y byd, a bu am gyfnod yn delynores frenhinol. Cimarron yw’r grŵp llanera mwyaf dawnus yng Ngholumbia. Mae’r band 7 aelod, caiff ei arwain gan y telynor a’r cyfansoddwr, Carlos Rojas, wedi perfformio led led y byd yn ystod ei yrfa ugain mlynedd. Bu cyfnewid a datblygu tonau a chaneuon o draddodiad a diwylliant y naill a’r llall – mae meistrolaeth llwyr Catrin yn ymdreiddio i rythmau Columbia, tra bod naws Ladinaidd yn cael ei chyflwyno i felodïau traddodiadol Cymreig. Roedd taith ddiweddar Catrin a Cimarron ar draws Cymru yn llwyddiant ysgubol, gan werthu pob tocyn, felly cewch ddisgwyl noson wefreiddiol sy’n dathlu hyfrydwch y delyn.

 

Ar Daith i:

Torch Theatre, Milford Haven / Aberdaugleddau

Theatr Stiwt, Rhosllannerchrugog, Wrexham

Theatr Hafren, Newtown / Drenewydd

St David’s Hall, Cardiff / Caerdydd

Theatr Mwldan, Cardigan / Aberteifi 

Theatr Felinfach, Felinfach 

Theatr Brycheiniog, Brecon / Aberhonddu

Park & Dare, Treorchi

Taliesin Arts Centre, Swansea / Abertawe

The Welfare, Ystradgynlais

Theatr Mwldan, Cardigan / Aberteifi

Galeri, Caernarfon

Theatr Harlech, Harlech

Ammanford Miners Theatre, Ammanford

Dartington Hall, Totnes, Devon

 

Supported by the Welsh Assembly Government and the Arts Council Of Wales through the Arts Outside Cardiff Scheme. 

Browse more shows tagged with: