Y Goeden Bobl

Bwyty Dros Dro 

CHWEFROR 2019

Nos Wener, Chwefror 15 - 6yh, Cyn Mike Doyle In Concert

Nos Sadwrn, Chwefror 16 - 6yh, Cyn Grace Petrie

Nos Lun, Chwefror 18 - 5.45yh, Cyn Exhbition On Screen: Young Picasso

Nos Fawrth, Chwefror 19 - 6yh, Cyn Royal Opera House: Don Quixote


Bydd ‘The People Tree’, profiad bwyty sy’n cael ei redeg gan Emma a Sana, yn cynnig bwydlenni gosod tri chwrs cyn sioeau byw dethol a digwyddiadau darlledu yn y misoedd nesaf.

Ffoniwch 07708 003014 i gadw eich bwrdd a rhoi eich dewisiadau bwydlen (cig, llysieuol), gallwch dalu ar y noson drwy Swyddfa Docynnau Theatr Mwldan. Pan fyddwch yn cadw'ch bwrdd, soniwch wrth y Goeden Bobl am unrhyw ofynion dietegol arbennig, a gwnânt eu gorau i addasu'r bwyd ar eich cyfer.

Mae’r fwydlen osod yn cynnig dewisiadau cwrs llysiau a chig (rhowch eich dewisiadau ar adeg cadw bwrdd). Rhowch wybod i’r Goeden Bobl pan fyddwch yn cadw bwrdd os oes gennych unrhyw ofynion dietegol, arbennig a byddant yn gwneud eu gorau i weddu ar eich cyfer.

Mae hon yn fwydlen tri chwrs am £23, neu £26 i gynnwys gwydraid o Brosecco.

Bwydlen Mis Chwefror:
 
Cwrs Cyntaf - Ladoo Tatws, Moron a Betys

Prif Gwrs - Cytledi Cig Oen gyda Khichdi Cwmin a Thyrmerig
 
Prif Gwrs Llysieuol - Subji Pwmpen Cnau Menyn gyda Chennin Creisionllyd 
 
Pwdin - Tarten Siocled Tsili 
 

Bydd ein bwydlen yn newid yn rheolaidd am fanylion ewch at www.mwldan.co.uk a Facebook a Thrydar y Mwldan.

 


Bar


Mae ein bar ar agor cyn digwyddiadau a dangosiadau byw, ac mae’n cynnig ystod o ddiodydd alcoholig, diodydd meddal a diodydd poeth (gallwn roi cwpanau plastig i chi fynd â’ch diod i mewn i’r sioe gyda chi) Cosy Teas, cwrw Mantle, hufen iâ Mary’s Farmhouse, yn ogystal â’r siocled, losin a phopgorn halen a melys.

 

 

Y