Y Goeden Bobl

Bwyty Dros Dro 


Mae’n bleser gennym gyhoeddi cyfres o brydau gosod cyn sioeau penodol yn y Mwldan yn y misoedd nesaf.

Bydd ‘The People Tree’, profiad bwyty sy’n cael ei redeg gan Emma a Sana, yn cynnig bwydlenni gosod tri chwrs cyn sioeau byw dethol a digwyddiadau darlledu.

 

3 cwrs am £20, 2 cwrs am £17 neu 3 cwrs a gwydraid o prosecco am £23.

Am fwy o wybodaeth ac i gadw bwrdd (cadw lle yn hanfodol) ffoniwch 01239 621 200.

 

DYDDIADAU MIS TACHWEDD A MIS RHAGFYR 2017

 

Dydd Llun 27 Tachwedd – Cyn sioe "Florence & The Uffizi Gallery". Cymrwch eich seddi am 5.30yh

Dydd Mawrth 5 Rhagfyr – Cyn sioe "Royal Ballet: The Nutcracker". Cymrwch eich seddi am 5.45yh

Dydd Llun 11 Rhagfyr - Cyn sioe "Exhibition On Screen: David Hockney". Cymrwch eich seddi am 5.30yh

 

BWYDLEN NEWYDD Y GAEAF 2017

 

Cwrs cyntaf

Bon Bons betys a moron

 

Prif gwrs

Thali - Dal, reis, picls, cyrri llysiau a phapadum

 

Pwdin

Pwdin reis India gyda chnau cashiw        

 

Bydd ein bwydlen yn newid yn rheolaidd am fanylion ewch at www.mwldan.co.uk a Facebook a Thrydar y Mwldan.

 


Bar


Mae ein bar ar agor cyn digwyddiadau a dangosiadau byw, ac mae’n cynnig ystod o ddiodydd alcoholig, diodydd meddal a diodydd poeth (gallwn roi cwpanau plastig i chi fynd â’ch diod i mewn i’r sioe gyda chi) Cosy Teas, cwrw Mantle, hufen iâ Mary’s Farmhouse, yn ogystal â’r siocled, losin a phopgorn halen a melys.
 

 

Y