Y Goeden Bobl

Bwyty Dros Dro 


Bydd ‘The People Tree’, profiad bwyty sy’n cael ei redeg gan Emma a Sana, yn cynnig bwydlenni gosod tri chwrs cyn sioeau byw dethol a digwyddiadau darlledu yn y misoedd nesaf.

Ffoniwch 07708 003014 i gadw eich bwrdd a rhoi eich dewisiadau bwydlen (cig, llysieuol), gallwch dalu ar y noson drwy Swyddfa Docynnau Theatr Mwldan. Pan fyddwch yn cadw'ch bwrdd, soniwch wrth y Goeden Bobl am unrhyw ofynion dietegol arbennig, a gwnânt eu gorau i addasu'r bwyd ar eich cyfer.

Mae’r fwydlen osod yn cynnig dewisiadau cwrs llysiau a chig (rhowch eich dewisiadau ar adeg cadw bwrdd). Rhowch wybod i’r Goeden Bobl pan fyddwch yn cadw bwrdd os oes gennych unrhyw ofynion dietegol, arbennig a byddant yn gwneud eu gorau i weddu ar eich cyfer.

Mae hon yn fwydlen tri chwrs am £23, neu £26 i gynnwys gwydraid o Brosecco.

 

Gweinir y fwydlen ganlynol ar:

Dydd Sadwrn Ebrill 21 cyn Tcha Limberger, am 6.00yh

Dydd Gwener Ebrill 27 cyn Hazel O'Connor, am 6.00yh

Dydd Mercher Mai 2 cyn Catrin Finch & Seckou Keita, am 6.00yh

Dydd Iau Mai 17 cyn Sharon Shannon, am 6.00yh

Dydd Gwener Mai 18 cyn Ballet Theatre UK: The Little Mermaid, am 6.00yh

Dydd Llun Mehefin 11 cyn Exhibition On Screen: I, Claude Monet, am 5.30yh

Dydd Mawrth Mehefin 12 cyn Royal Ballet: Swan Lake, am 5.45yh

 

Caiff y fwydlen ganlynol ei chynnig ym mhob bwyty dros dro ym mis Ebrill

Cwrs cyntaf

Tikki tatws newydd gyda siytni tamarind a dêts, siytni iogwrt a choriander

------------------

Prif gwrs

Cyw Iâr Mam’ gyda reis llysiau’r gwanwyn a choriander a photes tomato
 

Prif gwrs llysieuol/fegan

Makai Roti gyda sabji – chapati india-corn gyda llysiau gleision y gwanwyn

------------------

Pwdin

Cacen mêl gyda hufen iâ dil mel  

 

Bydd ein bwydlen yn newid yn rheolaidd am fanylion ewch at www.mwldan.co.uk a Facebook a Thrydar y Mwldan.

 


Bar


Mae ein bar ar agor cyn digwyddiadau a dangosiadau byw, ac mae’n cynnig ystod o ddiodydd alcoholig, diodydd meddal a diodydd poeth (gallwn roi cwpanau plastig i chi fynd â’ch diod i mewn i’r sioe gyda chi) Cosy Teas, cwrw Mantle, hufen iâ Mary’s Farmhouse, yn ogystal â’r siocled, losin a phopgorn halen a melys.

 

 

Y