Y Goeden Bobl

Bwyty Dros Dro 


Bydd ‘The People Tree’, profiad bwyty sy’n cael ei redeg gan Emma a Sana, yn cynnig bwydlenni gosod tri chwrs cyn sioeau byw dethol a digwyddiadau darlledu yn y misoedd nesaf.

Ffoniwch 07708 003014 i gadw eich bwrdd a rhoi eich dewisiadau bwydlen (cig, llysieuol), gallwch dalu ar y noson drwy Swyddfa Docynnau Theatr Mwldan. Pan fyddwch yn cadw'ch bwrdd, soniwch wrth y Goeden Bobl am unrhyw ofynion dietegol arbennig, a gwnânt eu gorau i addasu'r bwyd ar eich cyfer.

Mae’r fwydlen osod yn cynnig dewisiadau cwrs llysiau a chig (rhowch eich dewisiadau ar adeg cadw bwrdd). Rhowch wybod i’r Goeden Bobl pan fyddwch yn cadw bwrdd os oes gennych unrhyw ofynion dietegol, arbennig a byddant yn gwneud eu gorau i weddu ar eich cyfer.

Mae hon yn fwydlen tri chwrs am £23, neu £26 i gynnwys gwydraid o Brosecco.

 

 

Nos Fawrth, Hydref 9

Bydd Y Goeden Bobl yn gweini bwyd cyn darllediad Byw ‘Oscar Wilde Season Live – The Importance of Being Earnest’, am 6pm

 

Nos Iau, Hydref 11 

Bydd Y Goeden Bobl yn gweini bwyd cyn sioe 'GA GA', am 6pm

 

Nos Lun, Hydref 15

Bydd Y Goeden Bobl yn gweini bwyd cyn perfformiad ‘Royal Ballet – Mayerling’, am 6pm

 

Nos Fawrth, Hydref 23 

Bydd Y Goeden Bobl yn gweini bwyd cyn sioe 'Iolo Williams - Life Before The Lens', am 6pm.

 

Nos Fercher, Hydref 24 

Bydd Y Goeden Bobl yn gweini bwyd cyn darllediad o 'Funny Girl - The Musical', am 5.45pm.

 

 

Nos Iau, Hydref 25 

Bydd Y Goeden Bobl yn gweini bwyd cyn sioe 'It's An Act - April In Paris', am 6pm

 

Nos Lun, Hydref 29

Bydd Y Goeden Bobl yn gweini bwyd cyn sioe 'Ralph McTell', am 6pm

 

BWYDLEN MIS HYDREF

 

Cwrs Cyntaf

Pakora Planhigyn ŵy gyda Siytni Tamarind

 

Prif gwrs

Kosha Cig Oen gyda Reis Deilen Cyri (danteithfwyd eiconig o Galcutta. Cig oen wedi marinadu mewn sbeisys ac wedi coginio’n araf dros fflam isel am nifer o oriau).

NEU

Pwmpen Cnau Menyn gyda Reis Deilen Cyri

 

Pwdin

Posset Lemwn gyda Briwsion Cnau Casiw 

 

 

Tachwedd 8 

 

Bydd Y Goeden Bobl yn gweini bwyd cyn sioe 'Brassed Off with the Goodwick Brass Band', am 6pm


Tachwedd 12 

Bydd Y Goeden Bobl yn gweini bwyd cyn darllediad byw 'NT Live: Alleluja!', am 5.45pm


Tachwedd 14 

Bydd Y Goeden Bobl yn gweini bwyd cyn darllediad byw 'RSC Live - Troilus and Cressida', am 5.45pm


Tachwedd 17

Bydd Y Goeden Bobl yn gweini bwyd cyn sioe 'Stick In The Wheel', am 6pm


Tachwedd 21

Bydd Y Goeden Bobl yn gweini bwyd cyn sioe Dr Phil Hammond ' Happy Birthday NHS?', am 6pm


Tachwedd 22

Bydd Y Goeden Bobl yn gweini bwyd cyn darllediad byw 'The Madness of George III' (As Live 12A), am 5.45pm


Tachwedd 29

Bydd Y Goeden Bobl yn gweini bwyd cyn sioe Opera Teifi, 'The Gondaliers', am 6pm

 

BWYDLEN MIS TACHWEDD


Cwrs Cyntaf 
Cawl Pwmpen gydag Olew Moron


Prif Gwrs 
Cyw Iâr Calcutta gyda Pilau Llysiau

NEU 
Prif Gwrs Llysieuol

Masala Corbys a Thatws gyda Pilau Llysiau


Pwdin

Tarten Lemwn gyda Sorbet Mafon

 

 

Bydd ein bwydlen yn newid yn rheolaidd am fanylion ewch at www.mwldan.co.uk a Facebook a Thrydar y Mwldan.

 


Bar


Mae ein bar ar agor cyn digwyddiadau a dangosiadau byw, ac mae’n cynnig ystod o ddiodydd alcoholig, diodydd meddal a diodydd poeth (gallwn roi cwpanau plastig i chi fynd â’ch diod i mewn i’r sioe gyda chi) Cosy Teas, cwrw Mantle, hufen iâ Mary’s Farmhouse, yn ogystal â’r siocled, losin a phopgorn halen a melys.

 

 

Y