Y Goeden Bobl

Bwyty Dros Dro 


Bydd ‘The People Tree’, profiad bwyty sy’n cael ei redeg gan Emma a Sana, yn cynnig bwydlenni gosod tri chwrs cyn sioeau byw dethol a digwyddiadau darlledu yn y misoedd nesaf.

Ffoniwch 07708 003014 i gadw eich bwrdd a rhoi eich dewisiadau bwydlen (cig, llysieuol), gallwch dalu ar y noson drwy Swyddfa Docynnau Theatr Mwldan. Pan fyddwch yn cadw'ch bwrdd, soniwch wrth y Goeden Bobl am unrhyw ofynion dietegol arbennig, a gwnânt eu gorau i addasu'r bwyd ar eich cyfer.

Mae’r fwydlen osod yn cynnig dewisiadau cwrs llysiau a chig (rhowch eich dewisiadau ar adeg cadw bwrdd). Rhowch wybod i’r Goeden Bobl pan fyddwch yn cadw bwrdd os oes gennych unrhyw ofynion dietegol, arbennig a byddant yn gwneud eu gorau i weddu ar eich cyfer.

Mae hon yn fwydlen tri chwrs am £23, neu £26 i gynnwys gwydraid o Brosecco.


Tachwedd 17

Bydd Y Goeden Bobl yn gweini bwyd cyn sioe 'Stick In The Wheel', am 6pm


Tachwedd 22

Bydd Y Goeden Bobl yn gweini bwyd cyn darllediad byw 'The Madness of George III' (As Live 12A), am 5.45pm


Tachwedd 29

Bydd Y Goeden Bobl yn gweini bwyd cyn sioe Opera Teifi, 'The Gondaliers', am 6pm

 

BWYDLEN MIS TACHWEDD


Cwrs Cyntaf 
Cawl Pwmpen gydag Olew Moron


Prif Gwrs 
Cyw Iâr Calcutta gyda Pilau Llysiau

NEU 
Prif Gwrs Llysieuol

Masala Corbys a Thatws gyda Pilau Llysiau


Pwdin

Tarten Lemwn gyda Sorbet Mafon

 

 

Bydd ein bwydlen yn newid yn rheolaidd am fanylion ewch at www.mwldan.co.uk a Facebook a Thrydar y Mwldan.

 


Bar


Mae ein bar ar agor cyn digwyddiadau a dangosiadau byw, ac mae’n cynnig ystod o ddiodydd alcoholig, diodydd meddal a diodydd poeth (gallwn roi cwpanau plastig i chi fynd â’ch diod i mewn i’r sioe gyda chi) Cosy Teas, cwrw Mantle, hufen iâ Mary’s Farmhouse, yn ogystal â’r siocled, losin a phopgorn halen a melys.

 

 

Y