Mwldan Summer School | Ysgol Haf Y Mwldan

We’re delighted to present a series of participatory courses and classes for mixed age ranges across the summer holidays 2017 | Mae’n bleser gennym gyflwyno cyfres o gyrsiau a dosbarthiadau cyfranogol y celfyddydau perfformio ar gyfer ystodau oed cymysg yng ngwyliau’r haf 2017.

Please note - these sessions will be conducted through the medium of English | Nodwch os gwelwch yn dda - cynhelir y sesiynau hwn drwy gyfrwng y Saesneg.

 

ADVENTURERS UNITE! 5 - 7 Years Mon 31 July - Fri 4 Aug

DEWCH ANTURWYR! 5 - 7 Oed Llun 31 Gorffennaf - Gwener 5 Awst

 

ESCAPADES AND EXPEDITIONS 8 - 11 Years Mon 31 July - Fri 4 Aug

DIREIDI AC ALLDEITHIAU 8 - 11 Oed Llun 31 Gorffennaf - Gwener 4 Awst

 

THE HUNT 12 - 16 Years Mon 7  - Fri 11 Aug

YR HELFA 12 - 16 Oed Llun 7 -  Gwener 11 Awst

 

NEW - from 7 Sept - Thursdays’ Mwldan Young Peoples Theatre for 8-11 (4-5pm) and 12-16 year olds (5.15-6.45pm) contact Box Office for more information

NEWYDD - o 7 Medi - Dydd Iau - Theatr Bobl Ifanc y Mwldan 8-11 oed (4-5yp) ac 12-16 oed (5.15-6.45yp) cysylltwch a Swyddfa Docynnau am fwy o wybodaeth

M