Eli Acheson-Elmassry: Mediterranean @Oriel Mwldan

Mae Eli Acheson-Elmassry yn gweithio ar draws ystod o gyfryngau cerfluniol, digidol ac wedi paentio gan gynnwys latecs i greu cerfluniau ‘Supple-Body’ lliwgar hyblyg a gwaith gosod sy’n ffurf ar fetawrthrychau. Gan ddefnyddio eitemau cyfarwydd, mae’n cymryd argraffiadau a’u hailffurfio er mwyn adnewyddu eu rôl, awgrymu aliniadau newydd o ran ystyr a gosod allan seices siâp amgen. Mae’r gweithgaredd creadigol hwn yn ystyried materion cymdeithasol a’r parthau gwleidyddol ehangach, gan gynnwys y strata cymhleth o gyflwyno personoliaeth.

www.eliacheson.com     @elitheartist     #Mediterranean

 

Gweithdy di-dâl i blant 11-14 oed i gyd-fynd â’r arddangosfa 18.03.17

Cyflwyniad artist gydag Eli Acheson-Elmassary i gyd-fynd â’i harddangosfa 18.03.17

Am Ddim

Browse more shows tagged with: