Peppa Pig Festival Of Fun (U)

Mark Baker | 2019 | UK | 68'

Paratowch ar gyfer dathliad mwyaf Peppa hyd yn hyn pan ddaw’r ŵyl fwyaf mwdlyd erioed i sgriniau sinema i ddathlu 15 mlynedd o Peppa Pinc! Ymunwch â  Peppa a George ar eu hanturiaethau newydd sbon wrth iddynt ddawnsio yn y mwd yng ngŵyl i blant, dathlu pen-blwydd Tad-cu Mochyn ym mwyty am y tro cyntaf, a mynd ar drip i’r sinema i weld ffilm fawr Super Potato! 10 pennod newydd sbon, yn ogystal ag adloniant rhyngweithiol newydd.

£7.70 (£5.90)

Ddangosiadau Gyda Isdeitlau: Dydd Mercher 24 Ebrill @ 12.55yp

Browse more shows tagged with: