Mwldan Young Peoples Theatre (MYPT)

New on Thursdays | NEWYDD -  Dydd Iau 

Mwldan Young Peoples Theatre |  Theatr Bobl Ifanc y Mwldan 

Mwldan Young People’s Theatre will be offering professional actor training for young performers aged 8-16. Through regular classes, members of the MYPT will develop Acting and Stage Skills, with annual opportunities to put these into practice through studio presentations and theatrical performances. 

Bydd Theatr Pobl Ifanc y Mwldan yn cynnig hyfforddiant actio proffesiynol i berfformwyr ifanc 8-16 oed. Trwy ddosbarthiadau rheolaidd, bydd aelodau ThPIM yn datblygu eu sgiliau mewn Actio a Sgiliau Llwyfan, gyda chyfleoedd blynyddol i roi eu sgiliau ar waith drwy gyflwyniadau stiwdio a pherfformiadau theatraidd. 

Suitable for complete beginners or those who wish to take their performance skills  to a more advanced level, in a fun, energetic and creative environment.

Yn addas ar gyfer dechreuwyr llwyr neu’r rhai sy’n dymuno datblygu eu sgiliau perfformio i lefel uwch, mewn amgylchedd difyr, bywiog a chreadigol.

 

In Mwldan 5&6

8-11 yr olds  4-5pm  £60 per term 

8-11 oed  4-5yp  £60 bob tymor

12-16 year olds  5.15-6.45pm  £70 per term

12-16 oed  5.15-6.45yp  £70 bob tymor

First Session - free trial  |  Sesiwn cyntaf - Treial di-dâl

contact Box Office for more information | cysylltwch a Swyddfa Docynnau am fwy o wybodaeth:

01239 621200
boxoffice@mwldan.co.uk

 

Please note: sessions will be conducted through the English language.

Nodwch os gwelwch yn dda - cynhelir y sesiynau hwn drwy gyfrwng y Saesneg.

M