Mwldan Young Peoples Theatre (MYPT)

Mwldan Young People's Theatre (MYPT) is back and this time we have 3 groups so that we can work with 5 to 16 year olds.

 

Starting on Thursday 19 Sept in Mwldan 6 Studio, sessions will be weekly during term time on a Thursday at £60 per term for:

5 to 7 year olds  at 4 – 4.50pm 

8 to 11 year olds at 5 – 6pm 

12 to 16 year old at 6.15 – 7.30pm

 

MYPT offers professional drama training for young performers. Through their regular classes, members of the MYPT will develop their skills in Acting and Stage Skills, with opportunities to put their knowledge into practice through studio presentations and theatrical performances. 

 

Suitable for complete beginners, or for those who wish to take their performance skills to a more advanced level, in a fun, energetic and creative environment. 

 

We will be working with different practitioners delivering different theatre skills each term. 

 

This term we have Alex Crampton. Alex is an award-winning theatre director, who has worked in London, Edinburgh, Italy and the USA with companies like the Donmar and Royal Central School of Speech and Drama, before her move to Wales. She specialises in working with writers to develop new plays, and creating interactive theatre experiences. As an experienced youth theatre director and educational practitioner, Alex works with young people to stage their stories, ideas and responses to the world we live in. We are excited to welcome her to Theatr Mwldan and look forward a creative term of imaginative theatre. 

 

Advanced booking essential so we know numbers attending, to book please contact the Box Office on 01239 621200. 

 

For any further information please contact the Box Office or email jessica@mwldan.co.uk. Please note that the MYPT sessions can only run if there are sufficient numbers booked in.   

 

We look forward to welcoming your children back to Theatr Mwldan for some more theatrical fun.

 

Mae Theatr Bobl Ifanc y Mwldan yn ôl a’r tro hwn mae gennym 3 grŵp fel y gallwn weithio gyda phobl ifanc 5 i 16 oed.
 

Yn dechrau ar 19 Medi, am £60 y tymor, bydd sesiynau wythnosol yn ystod y tymor ar ddydd Iau ar gyfer

5 i 7 oed am 4 – 4.50yp

8 i 11 oed am 5 – 6yh

12 i 16 oed am at 6.15 – 7.30yh

Mae cadw eich lle o flaen llaw yn hanfodol. Cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau am fwy o wybodaeth neu e-bostiwch victoria@mwldan.co.uk

 

Bydd Theatr Bobl Ifanc y Mwldan yn cynnig hyfforddiant drama proffesiynol i berfformwyr ifanc. Trwy ddosbarthiadau rheolaidd bydd aelodau’r Theatr yn datblygu eu sgiliau mewn Actio a Sgiliau Llwyfan, gyda chyfleoedd i roi eu sgiliau ar waith mewn cyflwyniadau stiwdio a pherfformiadau theatraidd.

 

Yn addas ar gyfer dechreuwyr llwyr neu’r rhai sydd am symud eu sgiliau perfformio i lefel uwch, mewn amgylchedd difyr, egnïol a chreadigol.

 

Byddwn yn gweithio gyda gwahanol ymarferwyr yn cyflwyno sgiliau theatr gwahanol pob tymor. Felly’r tymor hwn mae Alex Crampton yn ymuno â ni. Mae Alex yn gyfarwyddwr theatr sydd wedi ennill gwobrau, ac sydd wedi gweithio yn Llundain, Caeredin, Yr Eidal a’r Unol Daleithiau gyda chwmnïau megis Donmar ac Ysgol Frenhinol Ganolog Lleferydd a Drama, cyn iddi symud yma i Gymru. Mae’n arbenigo mewn gweithio gydag ysgrifenwyr i ddatblygu dramâu newydd, a chreu profiadau theatr rhyngweithiol.  Fel cyfarwyddwr theatr ieuenctid profiadol, mae Alex yn gweithio gyda phobl ifanc er mwyn llwyfannu eu straeon, syniadau ac ymatebion i’r byd sydd ohoni. Rydym yn gyffrous iawn i’w chroesawu i Theatr Mwldan ac edrychwn ymlaen at dymor o theatr greadigol.   

 

Mae cadw eich lle o flaen llaw yn hanfodol er mwyn i ni wybod sawl un sy’n mynychu, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau am fwy o wybodaeth neu e-bostiwch jessica@mwldan.co.uk. Nodwch os gwelwch yn dda, bydd sesiynau Theatr Bobl Ifanc y Mwldan ond yn rhedeg os oes nifer digonol wedi cofrestru.

 

Please note: sessions will be conducted through the English language.

Nodwch os gwelwch yn dda - cynhelir y sesiynau hwn drwy gyfrwng y Saesneg.

M