Live broadcast

RSC Live: Pericles

Stori deimladwy a gobeithiol gan Shakespeare am golled a chymod wedi'i lleoli mewn byd cyfarwydd o deithiau ansicr. Ar ôl cael ei orfodi i ffoi o'i wlad enedigol, daw Pericles yn ffoadur ar drugaredd y môr a dieithriaid. Wedi'i greithio gan golled dorcalonnus teulu a chartref, mae'n ymostwng i ry

Darllen mwy Archebu

Digwyddiadur

COVID-19

Yn wyneb y sefyllfa barhaus a wynebwn gyda Covid-19, rydym wedi gwneud y penderfyniad i gau’r Mwldan i'r cyhoedd ar unwaith, hyd nes bydd hysbysiad pellach. Byddwn yn adolygu'r sefyllfa yn rheolaidd a byddwn yn eich diweddaru i gyd trwy e-bost neu’r cyfryngau cymdeithasol naill ai ynghylch ailagor, neu ymestyn y cyfnod yr ydym ar gau. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.


D