Audio Described

& Subtitled Screenings

 

 

All of the films shown below carry Audio Description.

Please speak to our Box Office should you wish to make use of this facility. 

 

Screenings which also carry Subtitles are as follows:

Viceroy's House (12A) - Monday 24 April @ 6.00pm

Life (15) - Tuesday 25 April @ 8.35pm

Please note, subtitling is not always available on all film titles, but wherever possible we will endeavour to show at least one subtitled screening of those titles that do. 

 

Mae’r holl ffilmiau isod yn cario Sain Ddisgrifiad

Viceroy's House (12A) - Dydd Llun 24 Ebrill @ 6.00yh

Life (15) - Dydd Mawrth 25 Ebrill @ 8.35yh

Ddangosiadau gydag Isdeitlau ar hyn o bryd yw:

 

Nodwch os gwelwch yn dda, nad oes isdeitlau ar gael ar bob ffilm, ond ble bynnag y mae’n bosibl rydym yn anelu at geisio dangos o leiaf un ffilm â chanddi isdeitlau o’r ffilmiau hynny sydd wedi eu hisdeitlo.