Audio Described

& Subtitled Screenings

 

 

All of the films shown below carry Audio Description.

Please speak to our Box Office should you wish to make use of this facility. 

 

Screenings which also carry Subtitles are as follows:

Miss Sloane (15) - Monday 26 June @ 8.45pm

 

Churchill (PG) - Tuesday 27 June @ 8.30pm

Transformers: The Last Knight (12A) - Thursday 29 June @ 5.00pm

Please note, subtitling is not always available on all film titles, but wherever possible we will endeavour to show at least one subtitled screening of those titles that do. 

 

Mae’r holl ffilmiau isod yn cario Sain Ddisgrifiad

 

Ddangosiadau gydag Isdeitlau ar hyn o bryd yw:

Miss Sloane (15) - Dydd Llun 26 Mehefin @ 8.45yh

 

Churchill (PG) - Dydd Mawrth 27 Mehefin @ 8.30yh

Transformers: The Last Knight (12A) - Dydd Iau 29 Mehefin @ 5.00yh

Nodwch os gwelwch yn dda, nad oes isdeitlau ar gael ar bob ffilm, ond ble bynnag y mae’n bosibl rydym yn anelu at geisio dangos o leiaf un ffilm â chanddi isdeitlau o’r ffilmiau hynny sydd wedi eu hisdeitlo.