Billy Bragg @ Castell Aberteifi - Cardigan Castle

HYRWYDDIAD AR Y CYD GAN THEATR MWLDAN / CARDIGAN CASTLE

Mae Billy Bragg wedi bod yn artist recordio gwrol, yn berfformiwr diwyd ac yn ymgyrchwr gwleidyddol am dros 35 mlynedd. Cafodd ei anrhydeddu gyda gwobr Cyfraniad Neilltuol i Gerddoriaeth Brydeinig PRS yng Ngwobrau Ivor Novello ym 2018. Fe’i hystyrir yn wladweinydd gwerthfawr.Yn y cyfamser, mae’r pymtheg mlynedd ar hugain hyn wedi eu hatalnodi gan sengl rhif un, enwi stryd ar ei ôl, bod yn bwnc South Bank Show, ymddangos ar lwyfan yn Stadiwm Wembley, curadu Leftfield yn Glastonbury, rhannu pwdin eirin gyda gweinidog y Cabinet yn ffreutur y Tŷ Cyffredin, cael ei enwi yng nghofiant Bob Dylan, ysgrifennu dau lyfr (cyrhaeddodd yr ail Roots, Radicals & Rockers, restr fer Gwobr Llyfr Cerdd Penderyn) a chwrdd â’r Frenhines.

£22.50

The perfect Venn diagram between the political and the personal