The Miseducation Of Cameron Post (15)

Desiree Akhavan | 2018 | USA | 91’

Ym 1993 ar ôl i Cameron, sydd yn ei harddegau, cael ei dal yn sedd gefn car gyda Brenhines y Prom, caiff ei hanfon i ffwrdd i ganolfan driniaeth mewn man anghysbell i weddïo am beidio bod yn hoyw. Wrth orfod dioddef therapïau amheus, mae’n bondio gyda’i chyd-breswylwyr wrth iddynt esgus cyd-fynd â’r broses wrth aros i gael eu rhyddhau. Stori garedig, ddoniol a phwysig am Bobl Lesbiaidd, Hoyw, Ddeurywiol a Thrawsrywiol, lle caiff y grwˆp hynod o gymeriadau eu trin â thosturi.

£7.50 (£5.70)
Ddangosiadau Gyda Isdeitlau : Dydd Mawrth 25 Medi @ 8.05yh
Mae'r holl ffilmiau a restrir isod yn cynnwys Sain Ddisgrifio a Sain Atgyfnerthu

Browse more shows tagged with: