The Children Act (12A)

Richard Eyre | 2017 | UK | 105’

Emma Thompson sy’n chwarae Fiona Maye, barnwr enwog yn yr Uchel Lys yn Llundain sy’n llywyddu gyda doethineb a thosturi dros achosion cyfraith teuluol sy’n foesol gymhleth. Gofynnwyd i Fiona ddyfarnu ar achos Adam, bachgen sy’n gwrthod trallwysiad gwaed i achub ei fywyd. Mae Adam yn dri mis i ffwrdd o gyrraedd ei ben-blwydd yn 18 oed, ac yn gyfreithiol mae’n dal i fod yn blentyn. A ddylai Fiona ei orfodi i fyw? Mae Fiona yn ymweld ag Adam yn yr ysbyty a chaiff eu cyfarfod effaith ddwys ar y ddau ohonynt, gan gorddi emosiynau newydd cryf yn y bachgen a dod â theimladau a’u claddwyd ers tro i’r wyneb i Fiona. Yn seiliedig ar nofel gan Ian McEwan.

£7.50 (£5.70)
BYDD SAIN DDISGRIFIO AC SAIN ATGYFNERTHU AR GAEL AR FFILM HWN
Ddangosiadau Gyda Isdeitlau: Dydd Iau 26 Medi @ 5.45yh

Browse more shows tagged with: