Slenderman (15)

Sylvain White | 2018 | USA | 93’

Ffilm arswyd goruwchnaturiol Americanaidd. Mae pedair merch yn eu harddegau mewn tref fechan yn America yn perfformio defod i chwalu bri’r stori am ddyn tal a thenau arswydus sef The Slender Man. Cyn hir maen nhw’n amau bod y chwedl yn wir pan mae un ohonynt yn mynd ar goll. Yn fuan wedi hynny mae gweddill y grwˆp yn dechrau cael eu poenydio’n seicolegol gan y dyn brawychus gyda chanlyniadau arswydus a thrasig yn dilyn.

£7.50 (£5.70)
Ddangosiadau Gyda Isdeitlau : Dydd Iau 20 Medi @ 8.35yh

Browse more shows tagged with: