Alpha (12A)

Albert Hughes | 2018 | USA | 96’ 

20,000 o flynyddoedd yn ôl, caiff dyn ifanc ei anafu a’i adael i farw ar ôl damwain hela. Dihuna i ddarganfod ei fod wedi ei frifo ac ar ei ben ei hun - mae’n rhaid iddo ddysgu i oroesi a llywio ei ffordd drwy’r gwylltir garw ac anfaddeuol. Gan ddofi blaidd sydd wedi ei adael gan ei gnud, mae’n dibynnu arno, ac mae’r ddau’n dod yn ffrindiau annhebygol, yn dioddef perygl ar ôl perygl ac yn erbyn pob tebygrwydd, yn darganfod eu ffordd adref cyn bod y gaeaf marwol yn cyrraedd.

£7.50 (£5.70)

Browse more shows tagged with: