SIMON FENOULHET: ORBIT

Yng ngwaith Simon Fenoulhet, golau yw’r cyfrwng yn aml ac weithiau’r testun ond bob amser y brif ystyriaeth. Yn fynych gan ddefnyddio eitemau a deunyddiau parod, mae celf Fenoulhet yn ail-weithio ar y beunyddiol, gan ddarganfod rhinweddau gweledol annisgwyl mewn eitemau.

Rydym wedi cyfarwyddo â lefelau uchel o oleuni yn ein cartrefi a gweithleoedd ond mae’r gwaith hwn yn arddangos diddordeb yr artist mewn gallu goleuni i ddatgelu pethau anghyfarwydd am y byd.

Bydd digwyddiad agoriadol gyda chyflwyniad gan yr artist ar ddydd Sadwrn 2 Rhagfyr am 4yp.

www.simonfenoulhet.co.uk

@darksime


Am ddim

Browse more shows tagged with: