Ingrid Goes West (15)

Matt Spicer | USA | 2017 | 97’

Mae Ingrid Thorburn yn stelciwr brwd ar y cyfryngau cymdeithasol a chanddi dueddiad o ddrysu ‘likes’ am berthynas ystyrlon. Mae Taylor Sloane yn ddylanwadwr Instagram enwog, ac mae ei bywyd perffaith, bo-ho chic yn troi’n dipyn o obsesiwn i Ingrid. Pan symuda Ingrid i LA gan lwyddo i sleifio i fywyd y seren cyfryngau cymdeithasol, mae eu perthynas yn gyflym symud o #BFF i #WTF. Dealltwriaeth anghyffyrddus ar bleserau a rhwystredigaethau barnu ein gwerth drwy gysylltiadau rhithiol.

£7.30 (£5.50)

Browse more shows tagged with: