The Big Sick (15)

Michael Showalter | USA | 2017 | 120’

Mae’r ffilm hyfryd, ddymunol hon yn sôn am gymhlethdodau amrywiaeth a pherthynas yn America fodern. Mae’n gomedi ramant/drama hynod wreiddiol rhwng comedïwr Pacistani/Americanaidd a menyw croen gwyn yn Chicago, priodas berffaith o gyfarwyddo, perfformiadau ac ysgrifennu, y math o gomedi sydd ond yn digwydd bob hyn a hyn. Nid yw ei hatebion yn rhwydd, ac mae ei llwybrau’n annisgwyl, ond mae’n stori serch sy’n plesio’r gynulleidfa ac sy’n haeddu ei huchafbwyntiau emosiynol. Mwynhewch!

£7.30 (£5.50)
DDANGOSIADAU GYDA ISDEITLAU: Dydd Llun 28 Awst @ 6.00yh