Cardigan Art Society: Annual Show @Oriel Mwldan

Mae’r arddangosfa flynyddol hon yn rhan boblogaidd o raglen Oriel Mwldan, gan arddangos ystod o gelf gan artistiaid lleol.

Am hanner ganrif mae CAS wedi hyrwyddo’r celfyddydau gweledol yn yr ardal trwy ddarparu ei aelodau gyda system gefnogaeth sy’n cynnwys cyflwyniadau, arddangosiadau a gweithdai. Mae CAS yn croesawu artistiaid o bob lefel gallu ac yn eu darparu gydag o leiaf dau ddangosiad cyhoeddus pob blwyddyn.

www.cardiganartsociety.weebly.com 

Agoriad yr arddangosfa a chyflwyno gwobrau  18:00 ar 24.03.16 - croeso i bawb!  

 

Am ddim

Browse more shows tagged with: