mathews and allen: Last Lines @Oriel Mwldan

Mae Last Lines yn arddangosfa gan y cydweithrediad artistig matthews ac allen. Mae’r arddangosfa yn cynnwys ffilm sydd wedi ei seilio ar linellau olaf testunau llenyddol, sy’n cymell ei chynulleidfa i archwilio disgwyliadau sy’n gysylltiedig â’r cysyniad o ddiweddglo. Yn ogystal, mae’r arddangosfa’n ymgorffori nifer o ddarnau gwaith testunol sy’n annog ailystyriaeth chwareus ar destun a’i ystyron.

Mae gan matthews ac allen ddiddordeb mewn sefydlu perthynas rhwng eu gwaith a’r gofod lle caiff ei arddangos; yn Theatr Mwldan maent wedi dod o hyd i gartref teilwng i Last Lines

www.matthewsandallen.co.uk

erbyniad agoriadol am 16:00 ar 12.12.15 – croeso i bawb!

free

Browse more shows tagged with: