Cymdeithas Gelfyddyd Aberteifi - Arddangosfa'r Haf @Oriel Mwldan

Mae’r arddangosfa haf flynyddol hon yn ddigwyddiad poblogaidd yn rhaglen yr Oriel Mwldan, yn arddangos ystod o ddarnau gwaith gan artistiaid lleol.

Am hanner canrif mae CAS wedi bod yn hyrwyddo’r celfyddydau gweledol yn yr ardal trwy ddarparu ei haelodau gyda system gefnogi’r naill a’r llall yn cynnwys cyflwyniadau, arddangosiadau a gweithdai. Mae CAS yn croesawu artistiaid o bob gallu ac yn eu darparu gydag o leiaf dwy arddangosfa gyhoeddus pob blwyddyn.

http://cardiganartsociety.weebly.com/

Derbyniad agoriadol a gwobrwyo am 18.00 ar 17.07.15 – croeso i bawb!

FREE

Browse more shows tagged with: