Josephine Sowden: ‘A Change of Worlds’ @Oriel Mwldan

Gwobrwywyd y Fedal Aur i Josephine Sowden yn Eisteddfod Genedlaethol 2013 am ei fideo ‘Lili’r Maes’ ac ers hynny mae wedi parhau i gynhyrchu gwaith sy’n archwilio’r gwallgofrwydd cynhenid sydd wrth wraidd dynoliaeth fodern.

Gan ddefnyddio’r cyfryngau digidol, mae ei phrosiectau’n archwilio ‘Cwymp Dyn’ wedi ei sbarduno gan enedigaeth Undduwiaeth a chynyddiad Patriarchaeth, a sut wnaeth y ddau newid esblygiad y Byd a’r hil ddynol.

http://josephinesowden.co.uk/

Derbyniad agoriadol am 16.00 ar 22.08.15 - croeso i bawb!

Free

Browse more shows tagged with: