MARK EAGLEN: THE ETHEREAL CLOSET OF SPACETIME @ ORIEL MWLDAN

Mae Mark Eaglen yn archwilio’r perthnasau rhwng celf, gwyddoniaeth, technoleg a natur. Yn debyg i’w ymarfer, bydd yr arddangosfa hon yn cynnwys lluniadau, cerfluniau, gwaith digidol a fideo, ynghyd â chyfleoedd i ryngweithio gyda’r darnau.

Mae’r gwaith yn aml yn ymwneud yn chwareus gyda natur canfyddiad, gan gymysgu prosesau traddodiadol gyda datblygiadau technolegol. Mae archwilio yn allweddol i’w ymarfer, gan ddefnyddio adborth fideo i greu patrymau, ysbrydoli ffurfiau cerfluniol a chodi cwestiynau pellach.

Derbyniad agoriadol am 16.00 ar 23.05.15 - croeso i bawb!

Browse more shows tagged with: