Cherry Pickles @ Oriel Mwldan

Yn ganolog i waith Cherry Pickles yw hunan-bortread. Mae’r peintiadau hyn yn fynych yn cynnwys chwarae rôl ac felly yn defnyddio canfyddiadau poblogaidd megis statws arwrol yr artist gwrywaidd (hunanbortreadau fel Dylan Thomas a William S Boroughs).

Yn aml bydd Pickles yn gweithio yn y car, gan archwilio’r ffordd y mae drychau a sgriniau gwynt yn bywiogi’r hyn byddwn yn gweld, naill ai’n dirweddau trwy sgriniau gwynt brwnt, hunanbortreadau trwy ddrychau ôl neu deithwyr yn eistedd yn y car.

Derbyniad agoriadol am 16.00 ar 28.03.15 - croeso i bawb!

Free

Browse more shows tagged with: