Canolfan Croeso Aberteifi

Mae Canolfan Croeso Aberteifi wedi eu lleoi yn Theatr Mwldan, ac ar agor ar Dydd Mawrth, Dydd Mercher, Dydd Gwener a Dydd Sadwrn o 10yb - 5yh (ar gae am cinio rhwng 1-2pm).

Bydd y staff profiadol yng Nghanolfannau Croeso Aberteifi yn medru’ch helpu i wneud y gorau o’ch amser yng Ngheredigion. Gallant eich cynorthwyo i gynllunio’ch ymweliad a chynnig syniadau ar: "ble I fynd", "beth i’w wneud", "sut I gyrraedd yno" a "ble i aros".

Mae Canolfannau Croeso Ceredigion yn darparu gwasanaeth bwcio gwely, gan gynnwys llety yn lleol a thu hwnt. Bydd ein staff yn hapus i’ch helpu i ddod o hyd i lety addas o ansawdd cymeradwy – boed hynny yng Ngheredigion, cyn neu ar ôl i chi gyrraedd, neu mewn ardal arall – a bwcio ystafell ar eich cyfer. Mae mor syml â hynny!

 

Theatr Mwldan, Aberteifi

SA43 2JY

01239 613230

CardiganTIC @Ceredigion.gov.uk

 

Ewch at www.discoverceredigion.co.uk am manylion pellach.

C