CATRIN FINCH & SECKOU KEITA gyda’r gwesteion arbennig VISHTÈN

Yn anffodus bu'n rhaid aildrefnu'r daith hon oherwydd y sefyllfa barhaus gyda Covid-19.

Isod mae ein dyddiadau taith newydd wedi'u hail-drefnu ar gyfer 2021. Sylwch y bydd dyddiadau pellach yn cael eu hychwanegu maes o law. Bydd canolfannau taith mewn cysylltiad uniongyrchol â'r rheiny sydd eisoes wedi archebu tocynnau.

 

Ym mis Medi 2019, teithiodd Catrin Finch a Seckou Keita i Ynys y Tywysog Edward ar arfordir dwyreiniol morwrol Canada i gwrdd a chydweithio â Vishtèn , triawd aml-offerynnol grymus a chynrychiolwyr traddodiad cerddorol unigryw Acadia ledled y byd. Yn 2020, daw'r cydweithrediad hwnnw i'r DU mewn taith untro sy'n cynnwys setiau gan y ddau artist ynghyd â set arbennig iawn sy'n cynnwys deunydd newydd gan Catrin, Seckou a Vishtèn gyda'i gilydd.


Mae Vishtèn yn cynnwys yr efeilliaid Emmanuelle a Pastelle LeBlanc, o Ynys y Tywysog Edward, a Pascal Miousse - un o ddisgynyddion uniongyrchol y teuluoedd trefedigaethol cyntaf i fyw yn yr Ynysoedd Magdalene anghysbell, Quebec. Mae harmonïau tynn, taro haenog gyda’r traed a chyfuniad nodweddiadol cymhellol o ffidil, gitâr, acordion, chwibanau, piano, bodhrán a styrmant yn creu sain eang sy'n herio’n fuddugoliaethus baramedrau'r triawd hwn, y mae eu celfyddyd yn edrych i’r dyfodol gymaint ag y mae'n edrych i’r gorffennol.


Mae'r ddeuawd gwobrwyedig, y delynores Gymreig Catrin Finch a’r pencampwr kora o  Senegal Seckou Keita wedi adeiladu enw da byd-eang aruthrol ers i'w partneriaeth ddechrau yn 2013. Fe wnaethant gyflwyno ail albwm buddugoliaethus gyda SOAR yn 2018, gan siartio tir cyffredin ysbrydoledig rhwng traddodiadau oedd yn ymddangos yn wahanol. Mae eu synergedd meddwol, byrfyfyr yn aml yn cyfleu cyfarfod hudol o brydiau a doniau o fewn tirwedd gerddorol heb ffiniau. 

 

AR DAITH MAI 2021

 

Mai 16            Gulbenkian, Canterbury 

Mai 17            St Davids Hall, Cardiff 

Mai 19            The Haymarket, Basingstoke 

Mai 21            Galeri, Caernarfon 

Mai 22            Music Rooms, Liverpool Phil 

Mai 23            Queens Hall, Edinburgh 

Mai 24            St George’s Bristol, Bristol 

Mai 25            The Apex, Bury St Edmunds 

Mai 26            Huntingdon Hall, Worcester 

Mai 27            Union Chapel, London 

 

CYDGYNHYRCHIAD THEATR MWLDAN A TWENTYTWO PROMOTIONS

Mewn cydweithrediad â Résonances a Music PEI

a jaw-dropping set from an outstanding band
Folk Radio on Vishtèn
they are now one of the most popular world music acts of this decade
Songlines on Catrin Finch & Seckou Keita

Browse more shows tagged with: