CATRIN FINCH & SECKOU KEITA gyda’r gwesteion arbennig VISHTÈN

Ym mis Medi 2019, teithiodd Catrin Finch a Seckou Keita i Ynys y Tywysog Edward ar arfordir dwyreiniol morwrol Canada i gwrdd a chydweithio â Vishtèn , triawd aml-offerynnol grymus a chynrychiolwyr traddodiad cerddorol unigryw Acadia ledled y byd. Yn 2020, daw'r cydweithrediad hwnnw i'r DU mewn taith untro sy'n cynnwys setiau gan y ddau artist ynghyd â set arbennig iawn sy'n cynnwys deunydd newydd gan Catrin, Seckou a Vishtèn gyda'i gilydd.


Mae Vishtèn yn cynnwys yr efeilliaid Emmanuelle a Pastelle LeBlanc, o Ynys y Tywysog Edward, a Pascal Miousse - un o ddisgynyddion uniongyrchol y teuluoedd trefedigaethol cyntaf i fyw yn yr Ynysoedd Magdalene anghysbell, Quebec. Mae harmonïau tynn, taro haenog gyda’r traed a chyfuniad nodweddiadol cymhellol o ffidil, gitâr, acordion, chwibanau, piano, bodhrán a styrmant yn creu sain eang sy'n herio’n fuddugoliaethus baramedrau'r triawd hwn, y mae eu celfyddyd yn edrych i’r dyfodol gymaint ag y mae'n edrych i’r gorffennol.


Mae'r ddeuawd gwobrwyedig, y delynores Gymreig Catrin Finch a’r pencampwr kora o  Senegal Seckou Keita wedi adeiladu enw da byd-eang aruthrol ers i'w partneriaeth ddechrau yn 2013. Fe wnaethant gyflwyno ail albwm buddugoliaethus gyda SOAR yn 2018, gan siartio tir cyffredin ysbrydoledig rhwng traddodiadau oedd yn ymddangos yn wahanol. Mae eu synergedd meddwol, byrfyfyr yn aml yn cyfleu cyfarfod hudol o brydiau a doniau o fewn tirwedd gerddorol heb ffiniau. 

 

AR DAITH

MAI 2020

 

09           FOCUS WALES, Wrexham (Lleoliad Cudd, caiff manylion eu cyhoeddi ar y diwrnod.)

10           Galeri, Caernarfon

11           Tabernacl, Machynlleth

12           Theatr Mwldan

 

14           Gulbenkian, Canterbury

15           St George's. Bristol

16           Taliesin, Swansea

17           The Haymarket, Anvil Arts, Basingstoke

 

MEHEFIN 2020 

 

06            Liverpool Philharmonic Music Room

07            The Met, Bury

08            The Apex, Bury St Edmunds

09            Union Chapel, London

10            Queens Hall, Edinburgh

11            Huntingdon Hall, Worcester

12            St Davids Hall, Cardiff

13            Pocklington Arts Centre, York

 

CYDGYNHYRCHIAD THEATR MWLDAN A TWENTYTWO PROMOTIONS

Mewn cydweithrediad â Résonances a Music PEI

a jaw-dropping set from an outstanding band
Folk Radio on Vishtèn
they are now one of the most popular world music acts of this decade
Songlines on Catrin Finch & Seckou Keita

Browse more shows tagged with: