ROH: Don Giovanni

Cyfaredd rywiol, cenfigen, ffraethineb, dicter… a dial! Mae tymor newydd y Royal Opera yn cychwyn gyda champwaith gafaelgar Mozart, sy’n dilyn Don Giovanni, y merched mae’n eu denu yn eu tro, a’r dial sy’n ei faglu yn y pendraw. Mae’r opera’n enwog am ei phortreadau o gymeriadau cymhleth, cyffro sionc a’r gymysgedd o’r digrif a’r theimladwy. Mae cast o gantorion rhyngwladol - rhai cyfarwydd a rhai sy’n gwneud eu début gyda’r Royal Opera - o dan yr arweinydd Hartmut Haenchen yn perfformio’r ariâu a’r ensembles gogoneddus yn yr opera boblogaidd hon.

Running time: approx. 3hrs 30mins

£16 (£15)

Browse more shows tagged with: