SERA WYNN WALKER

Mae gan negatif hunaniaeth, boed yn gerfwedd, yn ffotograff neu yn fowld. Trwy ei gwaith gyda ffotograffiaeth heb gamera a phrosesau cerfluniol crefft, mae Sera Wyn Walker yn archwilio siâp, maint, gwead a chymeriad yr hunaniaeth honno.

Gyda diddordeb mewn cynyrchiadau gweledol uniongyrchol proses a yrrir gan olau, mae ymarfer Wyn Walker yn defnyddio technegau cynnar ffotograffiaeth heb gamera fel cyfrwng i ailennill rhywbeth caiff ei golli drwy symudiadau technolegol ymlaen mewn ffotograffiaeth. ‘Trwy dechnegau ffotograffiaeth heb gamera, byddaf yn dod yn ôl â’r cysylltiad uniongyrchol hwnnw â’r amgylchedd. Mae ‘na olrhain o’r goddrych yn y ddelwedd, un sydd ynghylch y dirwedd ac o’r dirwedd.”

Ymunwch â ni ar gyfer agoriad yr arddangosfa hon ar 21 Gorffennaf am 6.30pm - yn hollol ddi-dâl ac yn agored i bawb!

AM DDIM

Browse more shows tagged with: