MORGAN GRIFFITH (SONOMANO) & Jo Hinchliffe (concretedog): THE DENTAL COSMOS @Oriel Mwldan

Mae’r artist Morgan Griffith (sonomano) yn defnyddio delweddau a ddarganfuwyd i greu gludweithiau hardd, doniol a brawychus. Bydd yr arddangosfa hon yn cyflwyno’r darnau gwaith hyn ynghyd â chydosodiadau cinetig, wedi eu creu’n arbennig ar gyfer Oriel Mwldan gyda’i bartner cydweithredol Jo Hinchliffe (concretedog).

Gan dynnu ynghyd delweddau sydd fel petaent wedi dod o fannau gwahanol iawn, mae’r darnau gwaith yn galw allan am ddehongliadau’r gwyliwr ei hun am y storiâu sydd yn gefndir iddynt.

sonomano.tumblr.com

concretedog.blogspot.co.uk

Am ddim

Browse more shows tagged with: