Lea Sautin: Trwy'r Ffenestr Bapur

Mae gwaith Lea Sautin yn canolbwyntio ar draddodiadau chwedleua Cymru, yn archwilio afluniadau a thrawsffurfiadau sy’n digwydd dros amser, ar draws ieithoedd a rhwng fformatau (o berfformiad ar lafar i lawysgrifen ddarluniadol).

Gan ddefnyddio elfennau a gymerwyd o chwedlau hynafol Cymreig yn sail i’w gwaith, mae Sautin yn defnyddio cadwyn o brosesau (print i gerflunio i ffotograffiaeth) i adlewyrchu’r esblygiad a’r newidiadau yn y straeon.

Trwy ei gwaith bydd Sautin yn dathlu crefft gyfnewidiol y chwedleuwr; p’un ai yw’r cyfrwng yn llafar, yn ysgrifenedig neu wedi ei ddarlunio.

Bydd adrodd stori a cherddoriaeth gyda Lynne Denman yn yr oriel am 16.00 29.04.17 - mynediad am ddim. 

leasautin.weebly.com     @LeaSautin     #ffenestrbapur

Am ddim

Browse more shows tagged with: