JENNIFER TAYLOR

Mae Jennifer Taylor yn gweithio gyda ffilm a pherfformiad byw i greu senarios absẃrd. Mae’n defnyddio hen strwythurau mewn tirweddau anghysbell fel setiau llwyfan parod. Mae siambrau claddu Neolithig hynafol a thyrrau rhyfedd yng Nghymru yn darparu gosodiadau swreal, dadleoledig sy’n creu teimlad o ddirywiad ôl-apocolyptaidd.

Cafodd Jennifer Taylor ei hamlygu yn ddiweddar yn The Guardian am ddarn perfformiad yn Rhufain. Cewch gyfle i weld un o’i pherfformiadau mewn digwyddiad cloi’r arddangosfa ar 14 Gorffennaf am 7.30yh. Os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan, cysylltwch â ni. Gwiriwch y wefan a thanysgrifiwch at ein rhestr bostio am fanylion y digwyddiadau (di-dâl) hyn.

www.jennifertaylor.co

AM DDIM

Browse more shows tagged with: