James Moore: Strange Eden

Gellir disgrifio gwaith James Moore fel’ realydd ffotograff’, o achos i’w ddefnydd o dechnegau manwl i ddynwared gwahanol ddeunyddiau. Mae’n cychwyn gyda chyferbwyntiau megis dioramâu amgueddfa, gemau fideo a breuddwydion. Mae’n copïo, gludo, samplo ac yn gludweithio er mwyn adeiladu ei baentiadau a’i animeiddiadau.

Er, os craffwch yn agosach; mae ‘na hefyd ymylon aneglur, siapau a sefyllfaoedd haniaethol nad ydynt yn gwneud synnwyr; yn driciau ac yn gemau i gyd, oherwydd i Moore, “mae paentio bob amser wedi troi ynghylch ffugio – mae’n ymwneud â chyfuno golwg y byd i ofod plastig.”

AM DDIM

Browse more shows tagged with: