Waves (15)

Trey Edward Shults | USA | 2020 | 136’

Mae Waves yn olrhain taith emosiynol epig teulu maestrefol Affricanaidd-Americanaidd - dan arweiniad tad sy’n llawn bwriad da ond sy’n ormesol - wrth iddynt lywio cariad, maddeuant ac uno yn dilyn colled. Gan y cyfarwyddwr clodwiw Trey Edward Shults, mae Waves yn stori galonogol am y gallu cyffredinol am dosturi a thwf hyd yn oed yn y cyfnodau tywyllaf.

£7.70

BYDD SAIN DDISGRIFIO AC SAIN ATGYFNERTHU AR GAEL AR FFILM HWN

Browse more shows tagged with: