Truth Or Dare (15)

Jeff Wadlow | 2018 | USA | 93‘

Mae wyth ffrind coleg yn mynd i aros mewn tŷ ysbrydion dros benwythnos Calan Gaeaf, lle mae gêm ddiniwed o wirionedd neu her yn troi’n farwol. Mae rhywun, neu rywbeth, yn dechrau cosbi'r rhai sy’n dweud celwydd neu sy’n gwrthod gwneud her yn y ffilm arswydus, goruwchnaturiol hon a fydd yn gwneud i chi feddwl eilwaith cyn dweud y geiriau ‘gwirionedd neu her’ fyth eto!

£7.50 (£5.70)
Ddangosiadau Gyda Isdeitlau : Dydd Mercher 23 Mai @ 8.30yh

Browse more shows tagged with: