Thoroughbreds (15)

Cory Finley | 2017 | USA | 93’

Mae’r ffrindiau plentyndod Lily ac Amanda wedi tyfu ar wahân. Mae Lily wedi troi’n ferch smart, dosbarth uchaf, tra bod Amanda yn y broses o gael ei halltudio o’r gymdeithas. Er eu bod ar y cychwyn yn ymddangos yn groes i’w gilydd, maen nhw’n closio dros gasineb Lily tuag at ei llystad gormesol, ac wrth i’w cyfeillgarwch ddatblygu, maen nhw’n dechrau annog tueddiadau mwyaf dinistriol y naill a’r llall. Wedi ei gosod ym maestrefi cefnog Connecticut, dyma i chi gomedi ddu sy’n hyfryd o gyfeiliornus.

£7.50 (£5.70)
BYDD SAIN DDISGRIFIO AC SAIN ATGYFNERTHU AR GAEL AR FFILM HWN
Ddangosiadau Gyda Isdeitlau: Dydd Mawrth 15 Mai @ 6.10yh

Browse more shows tagged with: