Stronger (15)

David Gordon Green | 2017 | USA | 116’

Jake Gyllenhaal sy’n serennu yn Stronger, stori ysbrydoledig wir Jeff Bauman, y dyn cyffredin a gipiodd calon ei ddinas a’r byd i ddod yn symbol o obaith ar ôl iddo oroesi bomio Marathon Boston yn 2013. Mae’r ffilm yn llawn cynhesrwydd a dynoliaeth, ond nid yw’n osgoi ychwaith y realiti sydd ynghlwm. Un o’r ffilmiau ysbrydoledig prin hynny sy’n ennill ei ysbrydoliaeth.

DDANGOSIADAU GYDA ISDEITLAU: DYDD MERCHER 17 IONAWR @ 8.35YH
BYDD SAIN DDISGRIFIO AC SAIN ATGYFNERTHU AR GAEL AR FFILM HWN

Browse more shows tagged with: