The Rider (15)

Chloé Zhao | 2017 | USA | 103’

Mae Brady Blackburn, seren rodeo South Dakota, yn dihuno gydag anaf difrifol i’w ben, ar ôl i geffyl stampio ar ei benglog. Mae meddygon yn dweud wrtho y bydd yn rhaid iddo roi’r gorau i’r rodeo - sef ei gariad mawr ond hefyd yr hyn sy’n ei gynnal- rhag ofn y bydd yn ei ladd. Mae Lily ei chwaer yn feddyliol anabl a’i dad yn yfed, gamblo a mercheta, felly Brady yw cynhalydd y teulu - ond heb rodeo, mae’n wynebu bywyd o drallod.

£7.50

Ddangosiadau Gyda Isdeitlau : Dydd Iau 4 Hydref @ 8.30yh

Browse more shows tagged with: