Queen & Slim (15)

Melina Matsoukas | Canada | USA | 2020 | 131’

Mae dêt cyntaf Slim a Queen yn cymryd tro annisgwyl pan mae plismon yn eu stopio am fân drosedd gyrru. Pan mae’r sefyllfa’n dwysáu, mae Slim yn cymryd gwn y swyddog ac yn ei saethu mewn gweithred o hunanamddiffyniad.Wedi eu labelu yn y cyfryngau fel llofruddwyr plismon, mae Slim a Queen yn ffoi. Pan mae fideo o’r digwyddiad yn lledu ar draws y we, nid yw’n hir cyn bo’r troseddwyr diarwybod yn symbol o drawma, braw, galar a phoen i bobl ledled y wlad.

£7.70

Browse more shows tagged with: