Pitch Perfect 3 (12A)

Trish Sie | 2017 | USA | 93’

Ar ôl gorfoledd ennill Pencampwriaeth y Byd, mae’r Bellas yn cael eu gwahanu ac yn darganfod nad oes unrhyw swyddi ar gael iddynt. Ond pan ddaw’r cyfle i ailuno ar gyfer taith dramor, mae’r grŵp yn dod ynghyd unwaith eto i greu cerddoriaeth, a gwneud ambell benderfyniad amheus.

£7.30 (£5.50)
BYDD SAIN DDISGRIFIO AC SAIN ATGYFNERTHU AR GAEL AR FFILM HWN
DDANGOSIADAU GYDA ISDEITLAU: DYDD IAU 11 IONAWR @ 8.15PM