Paw Patrol Mighty Pups (U)

Jason McKenzie | Damian Temporale | USA | 2019 | 67’

Pan mae eu cynllun diweddaraf yn mynd ar gyfeiliorn, mae Maer Humdinger a’i nai Harold drwy ddamwain yn cyfeirio seren wib tuag at Adventure Bay. Mae’r Patrôl Pawennau yn clirio’r traeth, ond pan mae’r seren wib yn glanio mae’n ymdrochi pawb a phopeth yn ei ynni euraidd, ac o ganlyniad mae gan bawb galluoedd arbennig. Mae Harold yn ceisio defnyddio’i bwerau newydd i fod yr unig reolwr yn Adventure Bay, ond unwaith eto mae’r cwˆn bach arwrol yn mynd ati i achub y dydd.

£7.70 (£5.90)

Browse more shows tagged with: