Official Secrets (15)

Gavin Hood | UK | USA | 2019 | 112’

Yn seiliedig ar stori wir Katharine Gun, cyn-gyfieithydd ym Mhencadlys Cyfathrebu Llywodraeth y DU, a gyrhaeddodd y dudalen flaen ar ôl iddi adael y gath o’r cwd am femo NSA cyfrinachol oedd yn cynnig y dylai Unol Daleithiau America a’r DU rhoi pwysau ar chwe chenedl ‘swing’ ar Gyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig i bleidleisio o blaid yr ymosodiad ar Irac oedd ar fin digwydd. Cyhoeddwyd y stori yn y papur newydd, ac wedi hynny cafodd Gun ei harestio a’i chyhuddo o dan y Ddeddf Cyfrinachau Swyddogol, gan arwain at brotest gyhoeddus.

£7.70

Browse more shows tagged with: