The Nun (15)

Corin Hardy | 2018 | USA | 96’

Pan mae lleian ifanc mewn abaty yn Rwmania yn cymryd ei bywyd ei hun, caiff offeiriad a chanddo orffennol cythryblus a nofydd ar drothwy ei haddunedau terfynol eu hanfon gan y Fatican i archwilio i’r mater. Gyda’i gilydd, maen nhw’n darganfod cyfrinach annuwiol yr urdd. Gan risgio nid yn unig eu bywydau ond eu ffydd a’u heneidiau, maen nhw’n wynebu grym maleisus ar ffurf lleian gythreulig.

£7.50

Ddangosiadau Gyda Isdeitlau : Dydd Mercher 3 Hydref @ 8.25yh

Browse more shows tagged with: