Mamma Mia! Here We Go Again (PG)

Ol Parker | 2018 | USA | 114’

Mae 10 mlynedd wedi treiglo ers i’r ffilm gyntaf ein tywys i ynys hudol yng Ngroeg lle’r oedd bywyd yn cael ei fyw drwy gyfrwng caneuon Abba. Mae Sophie yn darganfod mwy am orffennol ei mam, Donna, drwy gyfres o ôl-fflachiau sy’n adrodd stori feichiogrwydd Donna gyda Sophie a’r dryswch ynghylch pwy oedd y tad. Meryl Streep a Lily James (yn yr ôl-fflachiau) sy’n chwarae Donna, Cher sy’n chwarae rhan mam-gu Sophie.

£7.50 (£5.70)
BYDD SAIN DDISGRIFIO AC SAIN ATGYFNERTHU AR GAEL AR FFILM HWN
Ddangosiadau Gyda Isdeitlau: Dydd Iau 26 Gorffennaf @ 8.30yh