Luce (15)

Julius Onah | USA | 2019 | 109’

Luce Edgar (Kelvin Harrison Jr) yw’r disgybl gorau yn ei ysgol uwchradd. Yn fyfyriwr ysbrydoledig a galluog ym mhob maes, mae ei orchestion academaidd ac athletaidd hyd yn oed yn fwy syfrdanol o ystyried ei fod yn filwr pan oedd yn blentyn yn Eritrea cyn cael ei fabwysiadau gan ei rieni Americanaidd (Naomi Watts a Tim Roth). Ond caiff ei gymeriad ei amau pan mae un athrawes (Octavia Spencer) yn dadlau fod ganddo dueddiadau treisiol.

£7.70

Browse more shows tagged with: