Loving Vincent (12A)

Dorota Kobiela | Hugh Welchman | UK | Poland | 2017 | 95’

Y gwaith nodedig, aruthrol hwn yw’r ffilm hir gyntaf yn y byd i’w pheintio yn ei chyfanrwydd o ddechrau hyd ddiwedd. Cafodd bob un o bron i 65,000 ffrâm yn y llafur cariad anghredadwy hwn ei phaentio â llaw gyda phaentiau olew, gan ddilyn arddull oedd yn ceisio dynwared arddull y meistr Vincent van Gogh. Mae’n archwilio stori ryfeddol y dyn tenau wedi ei anafu’n angheuol, yn ymbalfalu ar hyd stryd fawr yn y cyfnos yn Auvers, y dref fach Ffrengig yng Ngorffennaf 1890...dyn a fyddai yn ei dro yn arlunydd enwocaf y byd.

£7.30 (£5.50)
BYDD SAIN DDISGRIFIO AC SAIN ATGYFNERTHU AR GAEL AR FFILM HWN